-->

(ધોરણ-7) ગણિત ; પ્રકરણ : 3, માહિતીનું નિયમન | MCQ Test

STD-7 Unit-3 Maths MCQ Test (Mahiti nu Niyaman) | (ધોરણ-7) ગણિત ; પ્રકરણ : 3, માહિતીનું નિયમન કેમ છો મિત્રો.. ?                       ...

(ધોરણ-6) ગણિત ; પ્રકરણ : 3, સંખ્યા સાથે રમત | MCQ Test

STD-6 Unit-3 Maths MCQ Test (Sankhya Sathe Ramat) | (ધોરણ-6) ગણિત ; પ્રકરણ : 3, સંખ્યા સાથે રમત કેમ છો મિત્રો.. ?                     ...

(PM-SYM Yojana) Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-Dhan Yojana (PM-SYM) 2021 in Gujarati

 Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-Dhan Scheme (PM-SYM) 2021 in Gujarati Pension Scheme for Unorganized Workers, Government of India દેશના અસ...

(ધોરણ-8) વિજ્ઞાન ; પ્રકરણ : 2, સૂક્ષ્મ જીવો : મિત્ર અને શત્રુ | MCQ Test

STD-8 Unit-2 MCQ Test (Sukshma Jivo : Mitra Ane Kshatru) | (ધોરણ-8) પ્રકરણ : 2, સૂક્ષ્મ જીવો : મિત્ર અને શત્રુ કેમ છો મિત્રો.. ?      ...

એકમ કસોટી | Ekam Kasoti (Unit Test) Papers PDF 2021

 ધોરણ 3 થી 8 ની તમામ એકમ કસોટીના પેપર ડાઉનલોડ કરો How to Download Kasoti Papers Std 3 to 8 Download September  -2021 Ekam Kasoti  (Unit Test...

(ધોરણ-7) વિજ્ઞાન ; પ્રકરણ : 2, પ્રાણીઓમાં પોષણ | MCQ Test

STD-7 Unit-2 MCQ Test (Pranio ma Poshan) | (ધોરણ-7) પ્રકરણ : 2, પ્રાણીઓમાં પોષણ કેમ છો મિત્રો.. ?                       મજામાં ને... !...