જોરદાર પ્લાન : પતિ-પત્ની બન્નેને મળશે દર મહિને 10-10 હજાર રૂપિયા પેન્શન ! આ યોજના વિશે જાણો

જોરદાર પ્લાન : પતિ-પત્ની બન્નેને મળશે દર મહિને 10-10 હજાર રૂપિયા પેન્શન ! આ યોજના વિશે જાણોઅટલ પેન્શન યોજનાની સંપૂર્ણ વિગતો | Atal Pension Yojana Full Details in Gujarati


દરેક વ્યક્તિ મોટા થયા પછી વૃધ્ધાવસ્થાની ચિંતા કરે છે. જો તમે નિવૃત્તિ સુરક્ષિત કરવા માટે સુરક્ષિત જગ્યાએ રોકાણ કરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો તમે સરકારની અટલ પેન્શન યોજનામાં નાણાંનું રોકાણ કરી શકો છો. આ યોજના અંતર્ગત પતિ અને પત્ની અલગ અલગ ખાતા દ્વારા માસિક 10,000 રૂપિયાનું પેન્શન મેળવી શકે છે.


કોણ રોકાણ કરી શકે છે: અટલ પેન્શન યોજના વર્ષ 2015 માં શરૂ કરવામાં આવી હતી. તે અસંગઠિત ક્ષેત્રમાં કામ કરતા લોકો માટે શરૂ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ હવે 18 થી 40 વર્ષના કોઈપણ ભારતીય નાગરિક આ યોજનામાં રોકાણ કરીને પેન્શન મેળવી શકે છે. કોઈપણ વ્યક્તિ કે જેનું બેંક અથવા પોસ્ટ ઓફિસમાં ખાતું હોય તે સરળતાથી તેમાં રોકાણ કરી શકે છે. આ યોજના હેઠળ થાપણદારોને 60 વર્ષ પછી પેન્શન મળવાનું શરૂ થાય છે.


અટલ પેન્શન યોજના શું છે? : અટલ પેન્શન યોજના એક સરકારી યોજના છે જેમાં તમારું રોકાણ તમારી ઉંમર પર આધાર રાખે છે. આ યોજના હેઠળ તમે લઘુત્તમ માસિક પેન્શન 1000 રૂપિયા, 2000 રૂપિયા, 3000 રૂપિયા, 4000 રૂપિયા અને મહત્તમ 5000 રૂપિયા મેળવી શકો છો. આ એક સુરક્ષિત રોકાણ છે જેમાં નોંધણી કરવા માટે તમારી પાસે બચત ખાતું, આધાર નંબર અને મોબાઇલ નંબર હોવો જરૂરી છે.યોજનાના ફાયદા શું છે? : આ યોજના હેઠળ, 18 થી 40 વર્ષની વય જૂથના લોકો અટલ પેન્શન યોજનામાં નોંધણી કરાવી શકે છે. આ માટે અરજદાર પાસે કોઈપણ બેંક અથવા પોસ્ટ ઓફિસમાં બચત ખાતું હોવું જોઈએ. એ પણ નોંધ લો કે વ્યક્તિ પાસે માત્ર એક કાયમી પેન્શન ખાતું હોઈ શકે છે. જો તમે આ યોજના હેઠળ રોકાણ કરો છો તો તમને તે જ લાભ મળશે. જો કોઈ વ્યક્તિ 18 વર્ષની ઉંમરે 60 વર્ષની ઉંમરે અટલ પેન્શન યોજનામાં જોડાય તો તેણે તેના માસિક પેન્શન માટે દર મહિને માત્ર 210 રૂપિયા જમા કરાવવાના રહેશે. દર મહિને 5,000. જેમ કે, યોજના સારી નફાની યોજના છે.


10 હજાર રૂપિયાનું પેન્શન કેવી રીતે મેળવવું? : જીવનસાથીઓ આ યોજનાનો અલગથી લાભ લઈ શકે છે, જેમાંથી તેઓ 60 વર્ષની ઉંમર પછી દર મહિને 10,000 રૂપિયાનું સંયુક્ત પેન્શન મેળવશે. જો પતિની ઉંમર 30 વર્ષ કે તેનાથી ઓછી હોય, તો તે તેના સંબંધિત APY ખાતામાં દર મહિને 577 રૂપિયાનું યોગદાન આપી શકે છે. જો જીવનસાથીની ઉંમર 35 વર્ષ છે, તો તેઓએ તેમના APY ખાતામાં દર મહિને 902 રૂપિયા જમા કરાવવાના રહેશે. જો જીવનસાથીમાંથી કોઈનું મૃત્યુ થાય તો માસિક પેન્શનની બાંયધરી ઉપરાંત, હયાત જીવનસાથીને સંપૂર્ણ જીવન પેન્શન સાથે દર મહિને 8.5 લાખ રૂપિયા મળશે.


કર લાભો: અટલ પેન્શન યોજનામાં રોકાણ કરનારાઓને આવકવેરા અધિનિયમ 80C હેઠળ 1.5 લાખ રૂપિયા સુધીના કર લાભો પણ મળે છે. આમાંથી કરપાત્ર આવક કાપવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત, કેટલાક કિસ્સાઓમાં 50,000 રૂપિયા સુધીનો વધારાનો કર લાભ પણ ઉપલબ્ધ છે. એકંદરે, આ પ્લાનમાં 2 લાખ રૂપિયા સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ 

જોરદાર પ્લાન : પતિ-પત્ની બન્નેને મળશે દર મહિને 10-10 હજાર રૂપિયા પેન્શન ! આ યોજના વિશે જાણો