Advertisement

આત્મનિર્ભર ગુજરાત સહાય યોજના | Atmanirbhar Gujarat Sahay Yojana (AGSY): Application Form PDF, Registration

Atmanirbhar Gujarat Sahay Yojana (AGSY): Application Form PDF, Registration | Gujarat Sahay Yojana Application Form | Apply Online Atmanirbhar Gujarat Sahay | Gujarat Sahay Rs. 1 Lakh Loan Scheme | Download Gujarat Sahay Yojana PDF


[Apply Online] Atmanirbhar Gujarat Sahay Yojana (AGSY) 2022 Form PDF – Rs. 1 Lakh Loan Scheme at 2% Interest

આત્મનિર્ભર ગુજરાત સલાહ યોજના હેઠળ 1 લાખ દિવસ अथवाનલાઇન અથવા लाइनફલાઇન એપ્લિકેશન કેવી રીતે હોય, તે તમામ માહિતી ગુજરાત સરકારે આત્મનિર્ભર ગુજરાત સહાય યોજના 2021 શરૂ કરી છે જેમાં રૂ. 2% વ્યાજ દર યોજના પર 1 લાખ લોન. આ રાજ્ય સરકારનો રૂ. લોકો માટે 5000 કરોડનું પેકેજ. તેમાં નાના ઉદ્યોગપતિઓ, કુશળ કામદારો, orટોરિક્ષા માલિકો, ઇલેક્ટ્રિશિયન અને અન્ય શામેલ છે જેમની ચાલુ કોવિડ -19 લોકડાઉનને કારણે આર્થિક પ્રવૃત્તિઓ ખોરવાઈ ગઈ છે.

આત્મનિર્ભર ગુજરાત સહાય યોજના 2021 Onlineનલાઇન અરજી કરો

ગુજરાત રાજ્ય સરકાર નાના ઉદ્યોગકારોને લક્ષ્યાંકિત આત્મનિર્ભર ગુજરાત સહાય યોજના (એજીએસવાય) હેઠળ લોન આપતી બેંકોને વધુ 6% વ્યાજ ચૂકવશે.

 • એપ્લિકેશન પ્રારંભ તારીખ: 21 મે 2022
 • અરજીની છેલ્લી તારીખ: 31 ઑગસ્ટ 2022

In this article today, we will share with you all the important aspects of the Atmanirbhar Gujarat Sahay Yojana which has been launched by the Chief Minister of Gujarat state recently to help all of the poor people who are worse struck by the lockdown situation. In this article, we will share with you all the implementation procedures of the scheme and the application procedure for the small businessman who wishes to apply for this scheme. We will also share with you all the eligibility criteria and all of the incentives available.About Gujarat Sahay Yojana

Gujarat government has propelled Atmanirbhar Gujarat Sahay Yojana to give Rs. 1 lakh advance at 2% loan cost plot. This is state Government assistance as Rs. 5000 crore bundle for individuals. It incorporates little representatives, talented specialists, autorickshaw proprietors, circuit testers and others whose monetary exercises have been upset because of the continuous COVID-19 lockdown. The state administration of Gujarat will pay another 6% enthusiasm to banks giving credit under the Atmanirbhar Gujarat Sahay Yojna (AGSY) directed at little businesspeople.

Objective of Atmanirbhar Gujarat Sahay Yojana

The main objective of Atmanirbhar Gujarat Sahay Yojana is to provide loans to all those businessmen whose businesses have been suffering due to coronavirus lockdown. The government is providing Rs 1 lakh loan at 2% interest. With this loan, the businessman of Gujarat can restart their business that has been stopped due to coronavirus lockdown.


Details Of Atmanirbhar Gujarat Sahay Yojana

Name Atmanirbhar Gujarat Sahay Yojana

Launched by Gujarat Government

Beneficiaries Small and lower-middle-class workers

Objective Providing monetary help and cheap loans to small businesses

Start Date Of Application 21 May 2022

Official Website


ગુજરાત આત્મનિર્ભર ગુજરાત સહાય યોજના માટે ક્યાં અને કેવી રીતે અરજી કરવી

આત્મનિર્ભર ગુજરાત સહાય યોજના માટેના આવેદનપત્રો લગભગ 1000 જિલ્લા સહકારી બેંક શાખાઓ, 1400 શહેરી સહકારી બેંક શાખાઓ અને 7000 થી વધુ ક્રેડિટ સોસાયટીઓ સહિત 9000 થી વધુ સ્થળોએ ઉપલબ્ધ રહેશે. રાજ્યની સહકારી બેંક, 18 જિલ્લા સહકારી બેંકો, 217 શહેરી સહકારી બેંકો અને ક્રેડિટ સોસાયટીઓ દ્વારા લોન આપવામાં આવશે.

ભરેલા અરજીપત્રક જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે ગુજરાતની જિલ્લા સહકારી બેંકો, શહેરી સહકારી બેંકો અને ક્રેડિટ સોસાયટીઓની કોઈપણ શાખામાં સબમિટ કરી શકાય છે.

Highlights of Aatma Nirbhar Gujarat Sahay Yojana

Here are the important features and quick highlights of the new scheme:-

1 Name of the Scheme Atmanirbhar Gujarat Sahay Yojana

2 Launch Date 14 May 2020

3 State Gujarat

4 Article Category Application / Registration Form

5 Application Mode Offline through District Co-operative banks, urban co-operative banks and credit societies.

6 Beneficiaries Small businessmen, skilled workers, auto-rickshaw owners, electricians, barbers

7 Major Benefit Loans at lower interest rate

8 Loan Amount up to Rs. 1 lakh

9 Interest Rate 2% per annum

10 Loan Tenure 3 years

11 Repayment of Principal and Interest 6 months after loan sanction date

12 Parent Scheme Aatmanirbhar Bharat Abhiyan

13 Launched By CM Vijay Rupani

14 Application Start Date 21 May 2022

15 Application Last Date 30 August 2022


Benefits Of Atmanirbhar Gujarat Sahay Yojana

The Gujarat government has come out with this scheme to help all of the poor businessmen whose businesses have been struck by the Coronavirus disease and they are not able to revive their businesses. The Gujarat government will give a one lakh rupees loan on 2% interest will be which will be a great deal for all of those businessmen who want to revive their business after this lockdown. This deal as said by the concerned authorities of the Gujarat government is far better than all of the other states’ incentives of only rupees 5000.


Implementation Of The Scheme

Around 10 lakh recipients will be given the advance of Rs. 1 lakh each from banks at just 2% yearly enthusiasm to begin their lives once again under Atmanirbhar Gujarat Sahay Yojana. All the credits will be given based on application and no assurance will be required. Gujarat Government will pay the remaining 6% enthusiasm on credit to banks. The residency of such advances will be of 3 years and re-installment of head and premium will begin following a half year of approval of advance sum. State Government have taken this decision after having a conversation with the banks.


આત્મનિર્ભર ગુજરાત સહાય યોજના માટે ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી

રાજ્ય સરકાર ગુજરાત સરકારે આત્મનિર્ભર ગુજરાત સહાય યોજના ઓનલાઇન અરજીઓ માટે કોઈ સૂચનો જાહેર કર્યા નથી. આ એપ્લિકેશનોને modeનલાઇન મોડ અથવા કોઈપણ વેબ પોર્ટલ દ્વારા આમંત્રિત કરવામાં આવી શકશે નહીં. લોકોએ આ યોજના માટે આત્મનિર્ભર ગુજરાત સહાય યોજના અરજી ફોર્મ ઓનલાઇન બેંક શાખાઓ પર ભરીને નોંધણી કરાવવી પડશે.


આ એજીએસવાય યોજના નાના ઉદ્યોગપતિઓ અને નીચા મધ્યમ આવક જૂથ હેઠળ આવતા લોકોના ક્રોસ સેક્શનને લાભ આપવાનો છે. આત્મનિર્ભાર ગુજરાત સહાય યોજના મુજબ લોનની મુદત years વર્ષની રહેશે અને લોન વિતરણના months મહિના પછી હપ્તાની ચુકવણી શરૂ થશે. આ પહેલા 13 મે 2020 ના રોજ કેન્દ્રીય સરકાર. આત્મ નિર્ભાર ભારત અભિયાન (આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન) શરૂ કર્યું છે.

Important Dates

Application procedure related to the scheme will be undertaken on the following dates as mentioned below in the table:-

Process Dates

Application Starts on 21st May 2020

Application Ends on 31st August 2020


Features of Atmanirbhar Gujarat Sahay Yojana

The scheme is beneficial for the 10 lakh small-time businessmen in the state including grocery shop owners, vegetable vendors and autorickshaw drivers.

 • Beneficiaries will get a collateral-free loan up to Rs. 1 Lakh
 • Applicants have to pay interest of 2% per annum while the remaining 6% interest will be paid by the state government
 • 6 months moratorium period will be given to the beneficiaries
 • The loan will be provided by co-operative banks, district banks and credit co-operative societies
 • Government has sanctioned Rs.5000 crore for the project


આત્મ નિર્ભાર ગુજરાત સહાય યોજનાના લાભાર્થી કોણ છે

રાજ્ય સરકારે નીચે જણાવેલ જૂથો માટે આત્મનિર્ભર ગુજરાત યોજના શરૂ કરી છે: –

એ) નાના ઉદ્યોગપતિઓ

બી) કુશળ કામદારો

સી) ઓટોરિક્ષા માલિકો

ડી) ઇલેક્ટ્રિશિયન

ઇ) ફેરીયાઓ

એફ) ઓછી આવકવાળા અન્ય લોકો

Who are Beneficiaries of Aatm Nirbhar Gujarat Sahay Yojana

The state government has launched Atmanirbhar Gujarat Scheme for the following group of people as mentioned below:-

A) Small businessmen

B) Skilled Workers

C) Autorickshaw owners

D) Electricians

E) Barbers

F) Other people with lower income


Eligibility Criteria

The candidate must be a permanent resident of the Indian state of Gujarat

Only the candidates that belong to below poverty line category can apply for this scheme

 1. Aadhar card
 2. Ration card
 3. Mobile number
 4. Passport size photograph
 5. Income certificate
 6. Domicile certificate


Atmanirbhar Gujarat Sahay List Of Banks

NAME IF DCCBS ADDRESS TELEPHONE NO. EMAIL ID

 • AHMEDABAD DIST. CO-OP BANK LTD. The Ahmedabad Dist. Co.op Bank Ltd. , Nr. Gandhi Bridge, Opposite Income Tax Office, P.B.No. 4059, Ahmedabad – 380009. 079-27543025 info@adcbank.coop
 • AMRELI JILLA MADYASTHA SAH.BANK LTD. The Amreli Dist. Co.op Bank Ltd. ‘Bhojalram Bhavan’, Rajmaham Road, Amreli- 365 601 02792-222601 ajmsbank@yahoo.co.in
 • THE BANASKANTHA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD. The Banaskantha Dist. Co.op Bank Ltd., Head Office “Banas Bhavan”, Deesa Highway, Palanpur, Dist. Banaskantha – 385001. 02742 – 252133 banasbank@yahoo.in
 • BARODA CENTRAL CO-OP BANK LTD. The Baroda Central Co.op Bank Ltd., Sayajigunj, Station Road, Vadodara-390 005 0265-2225372 info@barodaccb.co.in
 • BHAVNAGAR DIST. CENT. CO-OP BANK LTD The Bhavnagar Dist. Co.op Bank Ltd., 13, Ganga Jalia Talav, ’Sahkar Bhavan’, Bhavnagar-364 001 0278-2522357 bdcbank@yahoo.com
 • BHARUCH DIST. CO-OP BANK LTD. The Bharuch Dist. Co.op Bank Ltd., Station Road, B/h Hotel Corona, AT&PO., Bharuch- 392 001 02642-252585 ceo@bdccb.in
 • JAMNAGAR DIST. CO-OP BANK LTD. The Jamnagar Dist. Co.op Bank Ltd., ‘Sahkar Bhavan’, Ranjit Road, Jamnagar-361 001. 0288-2573701 jam_jdcb@yahoo.com
 • JUNAGADH JILLA SAH.BANK LTD. The Junagadh Dist. Co.op Bank Ltd., ‘Shri Lilabhai Sidibhai Khunti Sahkar Bhavan’, Opp.Bus Station, Junagadh-362001 0285-2630091 cbs.department@thejjsbank.co
 • KAIRA DIST. CENT. CO-OP BANK LTD. The Kaira Dist. Co.op Bank Ltd., ‘K.D.C.C.Bank Bhavan’, Sardar Patel Road, Ghodiya Bazar, Nadiad-387001 0268-2561831 edpmis.ho@kdccbank.in
 • KODINAR TALUKA COOP. BANKING UNION LTD. The Kodinar Taluka Banking Union Ltd., Banking Union Road, P.B.No. – 1, Ta. Kodinar, Dist Gir Somnath – 362720. 02795-221404 ktc_bank@yahoo.co.in
 • KUTCH DIST. CENT. CO-OP BANK LTD. The Kachchh Dist. Co.op Bank Ltd., Vijaynagar Char Rasta, Hospital Road, Bhuj, Kachchh – 370 001 02832-251142 banking@thekachchhdccb.co.in
 • MEHSANA DIST. CENT. CO-OP BANK LTD. The Mehsana Dist. Co.op Bank Ltd., Rajmahel Road, Mehsana (North Gujarat ) – 384001 02762 – 222278 dccbmsn@yahoo.com
 • PANCHMAHAL DIST. CO-OP BANK LTD. The Panchmahal Dist. Co.op Bank Ltd., Head Office: Prabha Road, Godhra – 389001 0272-250853 it@pdcbank.in
 • RAJKOT DIST. CO-OP BANK LTD. The Rajkot Dist. Co.op Bank Ltd., “Jilla Bank Bhavan ” Kasturba Road, Rajkot – 360001 0281-2232368 rdcbank@bsnl.in
 • Sabarkantha DIST. CENT. CO-OP BANK LTD. The Sabarkantha Dist. Co.op Bank Ltd., “Sahakar Vikas Bhavan”, Station Road, Himatnagar – 383001 02772-240498 sabarbank@skbank.co.in
 • SURAT DIST. CO-OP BANK LTD. The Surat Dist. Co.op Bank Ltd., “Shree Pramodbhai Desai Sahakar Sadan”, J. P. Road, Nr. RTO, Surat – 395001. 0261-2466006 admin@sudicobank.com
 • SURENDRANAGAR DIST. CO-OP BANK LTD. The Surendranagar Dist. Co.op Bank Ltd., Sahakar Bhavan, Gandhi Marg, Surendranagar – 363001 02752-232495 sdcb_snr@yahoo.in
 • VALSAD DIST. CENT. CO-OP BANK LTD. The Valsad Dist. Co.op Bank Ltd., Sahakar Sadan, Kacheri Road, Valsad – 396001 02632-254213 info@vdcbank.in

Atmanirbhar Gujarat Sahay Yojana Apply Online

Application procedure to apply for the scheme is mentioned below in a simple step-by-step guide:-

 • First of all click on the Gujarat Sahay Yojana Application Form PDF link given here
 • The application form PDF file will be downloaded at your device
 • You have to fill out the application form with your personal details
 • You have to also fill out your bank details and contact details
 • Attached all of the required documents mentioned in the application form.
 • The application forms are also available at more than 9000 places including about 1000 District Co-operative bank branches, 1400 urban co-operative bank branches and more than 7000 credit societies.
 • The duly filled application form will be submitted at any of the branches of the District Co-operative banks, urban co-operative banks and credit societies in Gujarat


Important Details Atmanirbhar Gujarat Sahay Yojana

 • Loan amount: Under Atmanirbhar Gujarat Sahay Yojana loan of Rs 1 lakh will be given to the businessman to restart their business that has been affected due to coronavirus lockdown.
 • Tenure of the loan: Under Atmanirbhar Gujarat Sahay Yojana the tenure for loan is 3 years. That means the loan has to be repaid within a period of three years.
 • Interest rate: Under Atmanirbhar Gujarat Sahay Yojana a loan of Rs 1 lakh will be given to beneficiaries at an interest of  2% per annum.

Previous Post Next Post

Comments